Ειδικές Κατασκευές Μηχανημάτων


 

Ειδικές Κατασκευές Μηχανημάτων
Αφοι Κοκκινίδη Μηχανουργείο - Επισκευή Και Κατασκευή Ανοξείδωτων Κατασκευών - Χαλκιδική


 

Το μηχανουργείο "Αφοί Κοκκινίδη ΟΕ" είναι μια εταιρεία με έδρα στα Σήμαντρα Χαλκιδικής, η οποία εξειδικεύεται στην κατασκευή ειδικών κατασκευών μηχανημάτων. Η εταιρεία έχει μακρόχρονη πείρα στον χώρο της μηχανουργικής και διαθέτει τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην κατασκευή μηχανημάτων με ειδικές απαιτήσεις και προδιαγραφές.

Το μηχανουργείο αναλαμβάνει την κατασκευή εξατομικευμένων μηχανημάτων για τους πελάτες του, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας μηχανήματα που πληρούν τις ακριβείς ανάγκες και προδιαγραφές τους.