ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ


 

Αφοί Κοκκινίδη 
Μηχανουργείο - Επισκευή Και Κατασκευή Ανοξείδωτων Κατασκευών - Σήμαντρα Χαλκιδικής 


Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1980 ως μηχανουργειο, με αντικειμενο την εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών της αγροτικής και άλλων τομέων της τοπικής παραγωγικής δραστηριότητας που χρησιμοποιούσαν μηχανηματα.  Σήμερα με την εμπειρία τόσων ετών στην κατασκευή, τον πλήρη σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και την συμμετοχή στην επιχείρηση και των διαδόχων του ιδρυτή, αποτελεί μια αυτάρκη μονάδα παραγωγής με πολλά και κυρίως αξιόπιστα προϊόντα.
Τα προϊόντα όλα πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρουν σήμανση CE. Τέλος θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες συντήρησης - υποστήριξης και νέων μελετών για τις κατασκευές που μέχρι σήμερα έχει υλοποίηση καθώς και πλήρη σειρά ανταλλακτικών, ώστε να είναι πάντοτε σε λειτουργία τα μηχανήματα που φέρουν την σφραγίδα Αφοι Κοκκινίδη ΟΕ.