Σήμαντρα, Χαλκιδικής, - Τ.Κ.: 63200

Τηλέφωνο: 2373061412

E-mail: afoikokkinidis.o.e@gmail.com

Κατηγορία: ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ

Επισκεψιμότητα: 17131

Ιστοσελίδα: http://www.afoi-kokkinidi.gr