Κατασκευή ΙΝΟΧ Μηχανημάτων και Εξαρτημάτων Ελιάς


 

Κατασκευή ΙΝΟΧ Μηχανημάτων και Εξαρτημάτων Ελιάς
Αφοι Κοκκινίδη Μηχανουργείο - Επισκευή Και Κατασκευή Ανοξείδωτων Κατασκευών - Χαλκιδική


 

Το μηχανουργείο Αφοί Κοκκινίδη είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή ΙΝΟΧ μηχανημάτων και εξαρτημάτων για την ελιά στην περιοχή της Χαλκιδικής. Η εταιρεία διαθέτει μια μακρά και επιτυχημένη ιστορία στην κατασκευή μηχανημάτων, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και υλικά για την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων.
Η εταιρεία εξειδικεύεται στην κατασκευή μηχανημάτων για την συλλογή, την καθαριότητα και την επεξεργασία της ελιάς, καθώς και στην κατασκευή εξαρτημάτων. Η εταιρεία διαθέτει μια έμπειρη ομάδα τεχνικών, οι οποίοι εργάζονται σκληρά για να δημιουργήσουν τα καλύτερα μηχανήματα για την επεξεργασία της ελιάς.
Η εταιρεία επιλέγει τα καλύτερα υλικά και τεχνολογίες για την κατασκευή των μηχανημάτων της, εξασφαλίζοντας έτσι την αντοχή και την αξιοπιστία των προϊόντων της.

Η υδραυλικά ρυθμιζόμενη αρπαγή μεταφοράς βαρελιών, κατασκευάστηκε για να διευκολύνει τη διαδικασία παραλαβής, ανύψωσης, μεταφοράς και εναπόθεσης των βαρελιών συγκεκριμένων διαστάσεων. Η αρπαγή μεταφοράς βαρελιών συμβάλλει στην γρηγορότερη και ασφαλέστερη μεταφορά και ανύψωση βαρελιών. Κατά την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή λειτουργία, η αρπαγή μεταφοράς βαρελιών εγκαθίστανται στο μπροστινό λειτουργικό μέρος του περονοφόρου σχήματος.

 

 

     
     
 

Το χειροκίνητο συρόμενο καρότσι μεταφοράς βαρελιών κατασκευάστηκε για να διευκολύνει τη διαδικασία παραλαβής, μεταφοράς και εναπόθεσης των βαρελιών συγκεκριμένων διαστάσεων. Κατα την προβλεπόμενη λειτουργία η μόνη παρέμβαση που γίνεται από τον χρήστη, είναι η ώθηση του από την λαβή ώθησης.
Συνεπώς, ο χρήστης μεταφέρει, με τη βοήθεια των τροχών και της λαβής ώθησης, το χειροκίνητο καρότσι μεταφοράς βαρελιών στο σημείο που βρίσκεται το προς μεταφορά βαρέλι. Ανασηκώνοντας ελαφρώς και μετακινώντας το βαρέλι προς τα συγκολλημένα τόξα, το βαρέλι τοποθετείται πάνω στις πλάκες στήριξης και λαβή συγκράτησης εντός των εσοχών που περιλαμβάνει το καπάκι. Ασκώντας ελαφριά πίεση στο βοηθητικό πείρο και ταυτόχρονα έλξη της λαβής, το καρότσι μετακινείται με ευκολία προς το χώρο των βαρελιών.

 

 


 

Ο διαλογέας ελαιοκάρπου αποτελεί μία κατασκευή που αποσκοπεί στη διεκπεραίωση των εργασιών διαλογής και ταξινόμηση των ελαιοκάρπων κατά ποιότητα και μέγεθος.
Η διαλογή ελαιοκαρπων με τη χρήση του διαλογέα, είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται ευρέως για την ταξινόμηση ελαιοκάρπου. Τα κύρια μέρη της διάταξης αποτελούν, η χοάνη παραλαβής και διανομής και τα ελατήρια, μέσω των οποίων γίνεται η μεταφορά των καρπών και η ταξινόμηση, αναλόγως το μέγεθός τους